Voorwaarden, Risico’s en Aansprakelijkheid MTB Clinics en Gegidste Tochten

Ik aanvaard alle risico’s die verbonden zijn aan de deelname aan de activiteiten van TS MTB Adventure (MTBTravel.nl) en ik vrijwaar uitdrukkelijk TS MTB Adventure (MTBTravel.nl) en aan haar gelieerde derden van alle; aansprakelijkheden, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten voortvloeien uit (blijvend) letsel of overlijden of aan enige aan mijn eigendom toegebrachte schade of verlies tijdens de deelname aan enig onderdeel van de activiteiten van TS MTB Adventure (MTBTravel.nl) of bijbehorende andere activiteiten voor mijzelf. Mijn deelname is pas definitief als ik mijn betaling heb voldaan.

Ik accepteer de volgende punten:
1. Ik realiseer mij dat De MTB-instructeur elke aansprakelijkheid uitsluit behoudens opzet/grove schuld tijdens deelname aan de activiteit.
2. Ik ben mij volledig bewust dat mountainbiken risico’s met zich meebrengt, en dat deelname aan de clinic/activiteit volledig op eigen risico is.
3. Ik begrijp dat door het accepteren van deze disclaimer en dat ondanks dat deelname op eigen risico is dat ik zelf voldoende verzekerd moet zijn voor schade en/of letsel welke onverhoopt kan voortvloeien uitdeelname uit deze activiteit.
4. Ik ben op de hoogte ben dat er tijdens deelname mediamateriaal kan worden gemaakt voor commerciële doeleinden.
5. Ik begrijp dat alle deelnemers normale verkeersdeelnemers zijn en zich te houden hebben aan de huidig geldende regels uit het burgerlijk wetboek en de wegen en verkeerswet.
6. Ik ben tenminste 18 jaar bij aanvang van deze activiteit, of wanneer jonger een schriftelijke toestemming van mijn beide ouders/wettelijk vertegenwoordiger of voogd verstrekt moet worden.
7. Ik verklaar medisch in orde te zijn om aan dergelijke activiteiten veilig mee te kunnen doen.
8. Ik ben mij volledig bewust van de risico’s die buitensporten in allerlei weersomstandigheden met zich mee kunnen brengen.
9. En ik ben mij bewust dat alle wegen en paden open staan voor al het overige verkeer.
10. Ik aanvaard dat activiteiten ook bij slechter weer doorgaan, tenzij TS MTB Adventure vanuit de autoriteiten het dringende advies ontvangt om te cancelen of TS MTB Adventure uit eigen overweging tot dit besluit moet komen.
11. Ik ben mij bewust dat ik tot 14 dagen vooraf aan de activiteit nog vrijblijvend kan annuleren of kan schuiven in de data. Na deze periode kan ik geen restitutie meer ontvangen over het door mij betaalde bedrag.

Gepland voor 2020: Wales!

Geef je nu op en hoor als eerste de data en details van de Wales reis.

Gepland voor 2020: Super6 in Noord-Engeland.

Geef je nu op en hoor als eerste de data en details van de Super6 reis.

Graag ontvang ik een gratis folder

Vul jouw gegevens in voor een gratis folder met alle details per reis